Hauska saksien käytön ja leikkaamisen harjoitus!

EmmiArtikkelit

Lasten saksien käytön suosikkiharjoitus toimintaterapiassa on silppuriboksi. Yhtä hyvin sen voi toteuttaa kotona niin harjoiteltava taito siirtyy helposti arkeen. Silppuriboksin idea on helppo. Tarjottimelle tai matalareunaiseen boksiin (laatikkoon) kerätään kaikkea mahdollista leikattavaa, eli silputtavaa! Työ on sitä hauskempaa, mitä erilaisempia materiaaleja on silputtavana. Silppuamista voi tehdä pöydän ääressä tai matalalla jakkaralla istuen, milloin silppuriboksi sijoitetaan lattialle käsien alapuolelle. Silloin eivät villeimmätkään pillit pääse … Lue lisää

Toimintaterapeutti ja tutkijatohtori Elina Weisten väitöskirja: Relational work in therapeutic interaction

EmmiArtikkelit

Elina Weisten väitöskirja käsittelee terapiasuhdetta vuorovaikutuksen näkökulmasta erilaisissa mielenterveystyön palvelukohtaamisissa. Toimintaterapeutti lehdessä 1/2016 hän referoi väitöskirjaansa toimintaterapian osalta. Alla Elinan väitöskirjan tiivistelmä ja lopusta löytyy myös linkki koko väitöskirjaan. Onnea Elina, upea saavutus! Terapeutin ja asiakkaan välinen suhde on hyvin tärkeä asia mielenterveystyössä. Entuudestaan tiedämme, että suhteen laatu vaikuttaa hoitotulokseen, riippumatta asiakkaan ongelmista tai annetusta terapiamuodosta. Paljon vähemmän tietoa on … Lue lisää

Nuoren elämä solmussa? Tutustu nuortenkuntoutus.kela.fi -sivustoon

EmmiArtikkelit

Nuoren elämä solmussa? Apua kuntoutuksesta Kela:n nuortenkuntoutus.fi sivusto tekee nuorten kuntoutuspalveluita tutuiksi nuorten läheisille ja nuorten kanssa työskenteleville. Mikä kunto -kampanja näkyy ja kuuluu tammikuussa mm. mainosvideona elokuvateattereissa ja televisiossa sekä radiomainoksena. Sivuilta löytvy tietoa siitä, miten nuori voi hakeutua kuntoutukseen ja millaisia palveluita Kela tarjoaa. Sivuilta löytyy myös nuorten itse kirjoittamia tarinoita miten toipuminen tai uuden suunnan löytyminen ottaa aikansa.   … Lue lisää

Museoon erityislapsen kanssa? Tutustu Säätöä -menetelmäoppaaseen!

EmmiArtikkelit

Roll over -hankkeen myötä syntynyt menetelmäopas tarjoaa työkaluja ja uusia toimintamalleja aistisäätelyn vaikeuksien huomioimiseksi museoissa ja kulttuurilaitoksissa. Opas sisältää myös kattavan tietopaketin aistisäätelyn vaikeuksista, laajan käsitesanaston ja linkkilistan teemaan liittyen. Tälle kohderyhmälle suunnattuja hankkeita ei ole Suomessa aiemmin juuri tehty. Tähän hankkeeseen kannataa tutustua niin ammattilaisten kuin eriyislasten vanhempienkin, siinä on paljon hyödyllistä tietoa onnistuuneen museo- kulttuuriretken toteutumiseksi. Voit ladata … Lue lisää

Onko se vain leikkiä?

EmmiArtikkelit

Leikki on lapselle luontaista toimintaa, jota käytetään toimintaterapiassa suunnitelmallisesti kuntoutuksen välineenä. Leikin ja leikillisyyden kautta päästään virittäytymään samalle aaltopituudelle lapsen kanssa ja sitä kautta on mahdollista käsitellä ja harjoitella lapselle haastaviakin asioita; tunne- ja sosiaalisia taitoja, itseilmaisua, toiminnanohjauksen taitoja, sensomotorisia taitoja, tai vaikka jotain tiettyä rajattua taitoa kuten esim. kynätyöskentelyä. Terapiassa saa olla ja sen pitääkin olla mielestämme hauskaa. Ilon, … Lue lisää