Työnohjausta, myös etätapaamisina! 

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

(STory: suomen työnohjaajat.fi)

Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmätyönohjauksena. Se voi toteutua etänä, asiakkaan tiloissa tai meidän vastaanotoilla Sörnäisissä tai Pitäjänmäellä. Asiakas- ja casetyönohjauksen lisäksi työnohjauksella vahvistetaan työhyvinvointia, työssä kehittymistä ja jaksamista. Työnohjauksen avulla voidaan vahvistaa ja jäsentää työryhmän yhteisiä tavoitteita sekä edistää yksilön ja yhteisön ammatillista oppimista. 

Työnohjaus on luottamuksellinen prosessi ja työnohjaajilla on vaitiolovelvollisuus. Sen alussa määritellään tavoitteet ja tehdään työnohjaussopimus. Työnohjaus toteutuu 4-6 viikon välein 60-120minuutin mittaisina tapaamisina. Työnohjausprosessi voi kestää esim 6-18kk, mutta työnohjausta voi ostaa myös yksittäisen tapauksen tai tilanteen läpikäymiseen ja jäsentämiseen. 

Viitekehyhksenä meidän työnohjaajilla on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Voimavarakeskeinen työnohjaus tukee työssä jaksamista ja palautumista kuormittavasta työstä. Työnohjaus on dialoginen prosessi. Dialogisessa työnohjauksessa oppiminen ja oivaltaminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa, omiin tarpeisiin ja kokemuksiin peilaten. Työnohjaaja luo tilaa ja rakenteita syventyä tärkeiden asioiden äärelle. Työnohjauksen osana voi olla myös toiminnalliset sekä keholliset menetelmät, työskentelytavoista ja menetelmistä sovitaan aina ohjattavien kanssa. 

Tututstu työnohjaajiimme Nadjaan, Emmiin, Miiaan ja Satuun.