Nuoren elämä solmussa? Tutustu nuortenkuntoutus.kela.fi -sivustoon

EmmiArtikkelit

Nuoren elämä solmussa? Apua kuntoutuksesta

Kela:n nuortenkuntoutus.fi sivusto tekee nuorten kuntoutuspalveluita tutuiksi nuorten läheisille ja nuorten kanssa työskenteleville. Mikä kunto -kampanja näkyy ja kuuluu tammikuussa mm. mainosvideona elokuvateattereissa ja televisiossa sekä radiomainoksena. Sivuilta löytvy tietoa siitä, miten nuori voi hakeutua kuntoutukseen ja millaisia palveluita Kela tarjoaa. Sivuilta löytyy myös nuorten itse kirjoittamia tarinoita miten toipuminen tai uuden suunnan löytyminen ottaa aikansa.

 

Miten aikuinen voi auttaa, jos lähellä on nuori, jolla sairaus haittaa selviytymistä opiskelusta tai jolle ei sairauden vuoksi löydy sopivaa työtä?  Kannattaa tutustua nuortenkuntoutus.kela.fi-sivustoon.  

Sivustolle on koottu tietoa siitä, miten nuori voi hakeutua kuntoutukseen ja millaisia kuntoutuspalveluita Kela tarjoaa.

Usein nuori itse ei huomaa tai koe tarvitsevansa kuntoutusta, sillä kuntoutuksen kohderyhmänä pidetään vanhempaa väestöä. Kelan kuntoutuspalveluita nuorille ovat esimerkiksi ammatillinen kuntoutus tai mielenterveyspalvelut.

Ammatillinen kuntoutusselvitys selkeyttää uratavoitteita. Mielenterveyskurssit taas tukevat arjessa nuoren opiskelua ja työhön pääsyä tai työelämässä pysymistä.

Kurssilla nuori saa tukea omien tavoitteidensa saavuttamiseksi sekä opiskelu-, työ- ja toimintakykynsä parantamiseksi. Kela järjestää nuorten kursseja kahdessa ikäryhmässä: 16–22-vuotiaille ja 23–30-vuotialle.

Katso kevään kurssien aloituspäivät ja paikat:
nuortenkuntoutus.kela.fi