Onko se vain leikkiä?

EmmiArtikkelit

Leikki on lapselle luontaista toimintaa, jota käytetään toimintaterapiassa suunnitelmallisesti kuntoutuksen välineenä. Leikin ja leikillisyyden kautta päästään virittäytymään samalle aaltopituudelle lapsen kanssa ja sitä kautta on mahdollista käsitellä ja harjoitella lapselle haastaviakin asioita; tunne- ja sosiaalisia taitoja, itseilmaisua, toiminnanohjauksen taitoja, sensomotorisia taitoja, tai vaikka jotain tiettyä rajattua taitoa kuten esim. kynätyöskentelyä. Terapiassa saa olla ja sen pitääkin olla mielestämme hauskaa. Ilon, positiivisuuden ja onnistumisen kokemusten kautta opimme asioita, jotka ovat meille haastavia ja hankalia.

Vuorovaikutuksellisen leikin kautta lapsi oppii jäsentämään itseään suhteessa ympäristöön ja muihin ihmisiin. Terapiassa voidaan harjoitella myös tietoisesti leikkitaitoja, joita lapsi voi hyödyntää arkiympäristössään yhdessä ikäistensä kanssa. Leikkiin liittyminen, sen aloittaminen, jatkaminen ja lopettaminen ovat haastavia, sosiaalisiakin prosesseja, joihin lapsi saattaa tarvita aikuisen ohjausta ja tukea. Joten jos mietit; onko se vain leikkiä? Niin kyllä se on! Se on huolella ja tarkasti valittua ja analysoitua leikkiä, jonka avulla lapsesi ikätasoiset taidot kehittyvät.