Image

Terapeutit.

Uudenmaan Terapiapalvelut Oy:ssä on yhdeksän toimintaterapeuttia. Perustajat Nadja ja Emmi sekä Janette, Miia, Noora, Taru, Sanni, Marjaana ja Satu. Terapeutit työskentelevät vastaanotoilla Sörnäisissä ja Pitäjänmäellä tai lapsen omassa toimintaympäristössä. Meiltä löytyy erityisosaamista lasten ja nuorten neurologisesta ja psykiatrisesta toimintaterapiasta sekä kehitysvamma- ja autismin kirjon ja neuropsykiatrisesta kuntoutuksesta.

Kyselyt vapaista terapiapaikoista Emmiltä tai Nadjalta.

Emmi.

Emmi Bergman

Emmi Bergman

045 161 9076
emmi@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
HUS lastenpsykiatriassa toimintaterapeuttina vuosina 1999-2013.
Mahdollisuus lapselle ry: projektityöntekijä: Taitoja teineille oman elämän hallintaan (RAY) projektissa ja toimintaterapeuttina 2013-2015

Koulutukset ja erityisosaaminen:
Valmistunut toimintaterapeutiksi 1998 Helsingissä.
SI: (Sensorisen integraation terapia), MAP, M-Fun, lasten ryhmäpsykoterapian perusteet, Theraplay peruskoulutus, Perhe ja verkostokeskeinen koulutus, ART-ryhmänohjaus ja MIM-havainnointi, tukiviittomat, PoKe-ohjaajakoulutus. Zones of Regulation koulutus. Työnohjaaja koulutettava, valmistuminen syksyllä 2021.

Luottamustehtävät: Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistyksen johtokunnan varajäsen.

Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Sörnäinen

Toimintaterapeutti, SI-terapeutti, toimitusjohtaja

LINKEDIN

Nadja.

Nadja Ristaniemi

Nadja Ristaniemi

045 161 9026
nadja@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
Hus lastenneurologiassa (sekä lastenkirurgia ja pediatria) toimintaterapeuttina vuosina 2004-2013.
Mahdollisuus lapselle ry: projektipäällikkö Taitoja teineille oman elämän hallintaan (RAY) projektissa ja toimintaterapeuttina 2013-2015

Koulutukset ja erityisosaaminen:
Valmistunut toimintaterapeutiksi 2004 Helsingissä.
Sähköstimulaatiohoidot, kinesioteippaus, erilaiset lastat ja tuet sekä niiden valmistus, Motivoitu käden käyttö, AHA, M-Fun, tukiviittomat, toiminnallisen näönkäytön arviointi ja harjaannuttaminen–koulutus ja PoKe-ohjaajakoulutus. Työnohjaaja koulutettava, valmistuminen syksyllä 2021.

Luottamustehtävät: Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistyksen johtokunnan varajäsen.

Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Pitäjänmäki

Toimintaterapeutti, hallituksen puheenjohtaja.

Janette.

Janette Väisänen

Janette Väisänen

041 501 4893 janette@terapiapalvelut.fi

Työkokemus:
Espoon kaupunki Karhukallion lastenkoti 2014-2015. (Lasten ja nuorten yksilötoimintaterapia, ryhmänohjaus, lastenkodin arjessa mukana oleminen)
HUS/HYKS Nuorisopsykiatria 2015-2017. (Nuorten toimintakyvyn arviointi, toimintaterapiaryhmien ohjaaminen, yhteistyö moniammatillisen työryhmän ja nuorten lähiverkostojen kanssa ) Itsenäinen ammatinharjoittaja vuodesta 2017 lasten ja nuorten toimintaterapiat.

Koulutukset ja erityisosaaminen:
Valmistunut toimintaterapeutiksi 2013 Helsingissä.
Personal trainer 2017. Urheiluravitsemuksen opinnot 30op 2018.
Zones of Regulation -menetelmä koulutus lapsen itsesäätelyn tukemiseksi 2018. Sensorisen Integraation teorian ja terapian koulutuksen A ja B osiot vuosina 2019 ja 2020.

Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Pitäjänmäki

Miia.

Miia Meiseri

Miia Meiseri

040 764 9092 miia@terapiapalvelut.fi

Työkokemus:
Työkokemus aikuispsykiatrialta 1997-2002, HUS Lastenneurologia 2002- 2011, Lastensuojelun perhetyö 2012-2018

Koulutukset ja erityisosaaminen
Valmistunut toimintaterapeutiksi 1997, (AMK pätevyys 2002). Kliininen havainnointi, MAP, Sensory Profile, ohjaajajakoulutus 2v, POP perheohjaajakoulutus, Mindfulness- tunnetaitoohjaaja, hengitystrapeuttikoulutus. Työnohjaaja koulutettava, valmistuminen syksyllä 2021.

Erityisosaamisena: tunne- ja aistisäätelyyn sekä vireystilaan liittyvät haasteet. Vanhempien ohjaaminen ja tukeminen, kun lapsella on erityisiä haasteita kehityksessään tai kun perheen tilanne on kompleksinen. Yhteistyö koulujen, päiväkotien, erikoissairaanhoidon, sijaisvanhempien ja lastensuojelulaitosten kanssa, kun lapsi oireilee ja tarvitaan vahvaa verkostotyötä.

Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Pitäjänmäki

Noora.

Noora Peltopuro

Noora Peltopuro

045-1536443
noora@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
Hus lastenneurologia toimintaterapeutti 2008 eteenpäin. Työkokemusta myös lastenkirurgian ja pediatrian puolella. Itsenäinen ammatinharjoittaja syksystä 2018, lasten ja nuorten toimintaterapiat.

Koulutukset ja erityisosaaminen: Valmistunut toimintaterapeutiksi Helsingissä 2007 (AMK). Fysioterapeutti 2002 (AMK). SPM / Sensory Processing Measure, MAP / Miller Assessment for Preschoolers, M-Fun / Miller Function & Participation Scale. Koulutuksia aiheista: toiminnanohjaus ja oppimisenvaikeudet, hahmotusvaikeudet. Zones of Regulation koulutus lasten itsesäätelyn tuekena koulutus. Sensorisen Integraation teorian ja terapian koulutuksen A-osio.

Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Sörnäinen

Taru.

Taru Järvi

Taru Järvi

040-709 9659
taru@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
Ankkurin lastensuojelupalvelut 2014-2017. Lasten ja aikuisten ryhmä-, pari- ja yksilötoimintaterapia osa-aikaisesti Ortonilla 2014-2015. Vantaan kaupunki, Kuuselan perhekuntoutuksen toimintaterapeutti 2017. Itsenäinen ammatinharjoittaja keväästä 2019 lähtien, lasten ja nuorten toimintaterapiat.

Koulutukset ja erityisosaaminen:
Valmistunut toimintaterapeutiksi keväällä 2014 Helsingissä.
Ratkaisukeskeisen psykoterapian perusteet (2017), Perhearviointi - Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmäkoulutus (2017), Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutuksen osiot A ja B (2020).

Minulle tuttuja kuntoutuksen osa-alueita ovat mm. karkea- ja hienomotoriikka, kehon hahmotus ja hallinta, keskittyminen, tunnesäätely, sosiaaliset taidot, kouluvalmiudet ja kaveritaidot. Itseäni innostaa kun saan olla kannustamassa ja seuraamassa kuinka jokainen oppii ja saa onnistumisia!

 Kielet: suomi, englanti ja ruotsi

Toimipiste: Sörnäinen ja Pitäjänmäki

Sanni.

Sanni Kippo

Sanni Kippo

044-985 3148
sanni@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
HUS lastenpsykiatriassa toimintaterapeuttina 2015-2017, Espoon lastensuojelun perhekuntoutuksessa ohjaajana 2018, HUS lastenneurologiassa toimintaterapeuttina 2018-2020. Itsenäisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2020, lasten ja nuorten toimintaterapiat.

Koulutukset ja erityisosaaminen:
Valmistunut toimintaterapeutiksi keväällä 2015 (AMK). Sensory Profile, AVEKKI 1, Lapsen oikeus osallistua kuntoutumiseensa (LOOK) – koulutuspäivä. GAS- tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä koulutus. Zones of Regulation lapsen itsesäätelyn tukena koulutus.

 Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Pitäjänmäki ja Sörnäinen

Marjaana.

Marjaana Määttä

Marjaana Määttä

044 545 5546
marjaana@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
HUS lastenneurologian toimintaterapeuttina 2012 lähtien.

Koulutukset ja erityisosaaminen:
Valmistunut toimintaterapeutiksi 2011 Helsingissä.Työvuosien aikana minulla on kertynyt kokemusta monipuolisesti lastenneurologian eri yksiköistä. Erityisosaamista minulla on kehityshäiriöistä, kehitysviiveestä, motoriikan poikkeavuuksista, autisminkirjon häiriöstä sekä aistisäätelyn pulmista.
Strukturoitu sensomotoristen valmiuksien havainnointi, Sensorisen integraation perusteet, S.O.S. Approach to Feeding (Sequential Oral Sensory), MAP (Miller Assessment for Preschoolers), MfunPS (Miller Function & Participation Scale), Lapsen toimijuutta ja osallistumista vahvistava kuntoutus, Zones of regulation menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena.

Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Sörnäinen maanantaisin ja perjantaisin

Satu.

Satu Railosvuo

Satu Railosvuo

040-540 4984
satu@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
Työkokemusta toimintaterapeuttina vuodesta 1986 mm Ruskeasuon koulu, Espoon kaupunki Päivähoidon toimintaterapeutti, Erikoistoimintaterapeutti. Kehitysvammaliitto ry./Tietotekniikka ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki; lapset ja aikuiset asiakkaina.

Koulutukset ja erityisosaaminen:
Valmistunut toimintaterapeutiksi 1985.Työvuosien aikana Satu on kouluttautunut monipuolisesti. NDT terapiakoulutus Helsinki 2007, Työnohjaaja koulutettava, valmistuminen syksyllä 2021

 Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Sörnäinen

Image

Missio ja arvot.


Uudenmaan Terapaipalvelut Oy;n missiona on toteuttaa laadukasta ja asiakaslähtöistä toimintaterapiaa lapsille ja nuorille huomioiden perheiden arvot, tarpeet ja tavoitteet.

"Goals in my head
Activities in my pocket,
And fun in my heart"

-Schaaf, Roseann C-

Uudenmaan Terapiapalvelut Oy varmistaa laadukkaan terapiatyön toteutumisen
yhteistyössä perheiden ja sidosryhmien kanssa mm. alkuhaastattelun, asiakaspalautteiden ja henkilökunnan ammatillisen koulutuksen kautta.

 • Arvo #1

  Yksilöllisyyden ja erilaisuuden hyväksyminen

 • Arvo #2

  Perhe- ja asiakaslähtöisyys terapiatyön pohjana.

 • Arvo #3

  Myötätuntoisen ja empaattisen ilmapiirin luominen asiakkaisiin ja työtovereihin.

 • Arvo #4

  Ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen jatkuvan tiedon hankinnan ja elämän mittaisen oppimisprosessin kautta.

 • Arvo #5

  Hauskuus ja huumoriOta yhteyttä.

Tuliko mieleesi jotain kysyttävää? Ole meihin yhteydessä!

YHTEYSSIVULLE