Image

Terapeutit.

Uudenmaan Terapiapalvelut Oy:ssä on 11 toimintaterapeuttia. Perustajat Nadja ja Emmi sekä Kati, Miia, Noora, Sanni, Marjaana, Salla, Sanna, Taru ja Satu. Terapeutit työskentelevät vastaanotoilla Sörnäisissä ja Pitäjänmäellä tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Meiltä löytyy erityisosaamista lasten ja nuorten neurologisesta ja psykiatrisesta toimintaterapiasta sekä kehitysvamma- ja autismin kirjon ja neuropsykiatrisesta kuntoutuksesta.

Kyselyt vapaista terapiapaikoista Emmiltä tai Nadjalta. Jonotusaika vaihtelee n 1vko:sta-3kk. Jonotusaikaan vaikuttaa terapian toteutuspaikka, arkiympäristö vai vastaanotto sekä asiakkaan ja terapeutin aikataulujen yhteensopiminen.

Emmi .

Emmi Bergman

Emmi Bergman

045 161 9076
emmi@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
Uudenmaan Terapiapalvelut: Lasten ja nuorten terapiat vuodesta 2016.
Mahdollisuus lapselle ry: projektityöntekijä: Taitoja teineille oman elämän hallintaan (RAY) projektissa sekä lasten ja nuorten terapiat 2013-2015.
HUS lastenpsykiatriassa lasten ja varhaisnuorten arviointityö ja terapiat vuosina 1999-2013.

Koulutukset ja erityisosaaminen:
Valmistunut toimintaterapeutiksi 1998 Helsingissä.
SI-terapeutti 2013 (Sensorisen integraation terapia, ASI), MAP, M-Fun, lasten ryhmäpsykoterapian perusteet, Theraplay peruskoulutus, Perhe ja verkostokeskeinen koulutus, ART-ryhmänohjaus ja MIM-havainnointi, tukiviittomat, PoKe-ohjaajakoulutus. Zones of Regulation koulutus. Valmistunut työnohjaajaksi 2021. Erityisosaamisena: lasten ja nuorten toimintaterapia, lasten aistisäätelyn ongelmat, lasten allergiat ja syömisen ongelmat. Lasten tunnesäätelyn ja vireystilan haasteet. Adhd ja autisminkirjon kuntoutus. Vanhempien ohjaaminen ja tukeminen. Verkostotyö. Työnohjaus ja konsultointi.

Luottamustehtävät: Sensorisen integraation terapian yhdistys: hallituksen tiedotusvastaava. Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistyksen johtokunnan jäsen ja varajäsen vuosina 2015-2022

Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Sörnäinen

Toimitusjohtaja, toimintaterapeutti, SI-terapeutti, työnohjaaja

LINKEDIN

Nadja .

Nadja Ristaniemi

Nadja Ristaniemi

045 161 9026
nadja@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
Uudenmaan Terapiapalvelut: lasten ja nuorten terapiat vuodesta 2016.
Mahdollisuus lapselle ry: projektipäällikkö Taitoja teineille oman elämän hallintaan (RAY) projektissa ja toimintaterapeuttina 2013-2015
Hus lastenneurologiassa (sekä lastenkirurgia ja pediatria) toimintaterapeuttina vuosina 2004-2013.

Koulutukset ja erityisosaaminen:
Valmistunut toimintaterapeutiksi 2004 Helsingissä. Liikuntavammaisten lasten kuntoutus, erilaisten kehitysviiveiden arviointi ja kuntoutus, asiakas- ja perhelähtöisyys.
 Sähköstimulaatiohoidot, kinesioteippaus, erilaiset lastat ja tuet sekä niiden valmistus, Motivoitu käden käyttö, AHA, M-Fun, tukiviittomat, toiminnallisen näönkäytön arviointi ja harjaannuttaminen–koulutus ja PoKe-ohjaajakoulutus (Poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten kuntoutus -POKE 2007).

Valmistunut työnohjaajaksi 2021 (Story ry). Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus, toiminnalliset menetelmät, fasilitointi sekä ryhmien ohjaus. Kokemusta yrittäjyydestä, johtamisesta ja useista SoTe-alan sekä varhaiskasvatuksen työympäristöistä. Valmistunut lähihoitajaksi 1999.

Luottamustehtävät: Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistyksen johtokunnan jäsen ja varajäsen vuosina 2010-2022.

Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Pitäjänmäki

Toimintaterapeutti, hallituksen puheenjohtaja, työnohjaaja.

Kati .

Miia Meiseri

Kati Arasalmi

0407663414 kati@terapiapalvelut.fi

Työkokemus:
Itsenäinen ammatinharjoittaja vuodesta 2022. Työkokemusta yhteensä 20 vuotta sosiaali- ja terveydenhoitoalalta. Lasten ja nuorten terapia- ja arviointityöstä mm HUS Lastenneurologiasta, perusterveydenhuollosta ja yksityiseltä sektorilta työkokemusta 14 vuoden ajalta.

Koulutukset ja erityisosaaminen
Valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2008, SI-terapeutti 2016 (sensorisen integraation terapia ASI). Neuropsykiatrinen valmentaja, tukiviittomat ja vaihtoehtoiset kommunikointikeinot, Theraplay terapiamenetelmän perusteet.

Erityisosaamisena: Lasten aistisäätelyn ongelmat, Nepsy kuntoutus, AAC menetelmät, vanhempien ohjaus ja yhteistyö verkostojen kanssa, syömisen pulmat .

Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Pitäjänmäki ja Sörnäinen

Miia .

Miia Meiseri

Miia Meiseri

040 764 9092 miia@terapiapalvelut.fi

Työkokemus:
Itsenäinen ammatinharjoittaja vuodesta 2018: lasten ja nuorten terapiat. Lastensuojelun perhetyö 2012-2018, HUS Lastenneurologia 2002- 2011,
Työkokemus aikuispsykiatrialta 1997-2002.

Koulutukset ja erityisosaaminen
Valmistunut toimintaterapeutiksi 1997, (AMK pätevyys 2002). Kliininen havainnointi, MAP, Sensory Profile, ohjaajajakoulutus 2v, POP perheohjaajakoulutus, Mindfulness- tunnetaitoohjaaja, hengitystrapeuttikoulutus. Valmistunut työnohjaajaksi 2021.

Erityisosaamisena: tunne- ja aistisäätelyyn sekä vireystilaan liittyvät haasteet. Vanhempien ohjaaminen ja tukeminen, kun lapsella on erityisiä haasteita kehityksessään tai kun perheen tilanne on kompleksinen. Yhteistyö koulujen, päiväkotien, erikoissairaanhoidon, sijaisvanhempien ja lastensuojelulaitosten kanssa, kun lapsi oireilee ja tarvitaan vahvaa verkostotyötä.

Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Pitäjänmäki

Noora .

Noora Peltopuro

Noora Peltopuro

045-1536443
noora@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
Hus lastenneurologia toimintaterapeutti 2008 eteenpäin. Työkokemusta myös lastenkirurgian ja pediatrian puolella. Itsenäinen ammatinharjoittaja syksystä 2018, lasten ja nuorten toimintaterapiat.

Koulutukset ja erityisosaaminen: Valmistunut toimintaterapeutiksi Helsingissä 2007 (AMK) ja sitä ennen fysioterapeutiksi 2002 Savonlinnassa (AMK). Sen jälkeen lasten ja nuorten toimintaterapiaan liittyen hankittua lisäkoulutusta: SPM / Sensory Processing Measure, MAP / Miller Assessment for Preschoolers, M-Fun / Miller Function & Participation Scale, Zones of Regulation lasten itsesäätelyn tukena koulutus, Sensorisen Integraation perusteet (SI-koulutuksen A-osa) sekä Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (SI-koulutuksen B-osa). Koulutuksia myös aiheista: toiminnanohjaus ja oppimisenvaikeudet, hahmotusvaikeudet.

Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Sörnäinen

Sanni .

Sanni Kippo

Sanni Kippo

044-985 3148
sanni@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
HUS lastenpsykiatriassa toimintaterapeuttina 2015-2017, Espoon lastensuojelun perhekuntoutuksessa ohjaajana 2018, HUS lastenneurologiassa toimintaterapeuttina 2018-2020. Itsenäisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2020, lasten ja nuorten toimintaterapiat.

Koulutukset ja erityisosaaminen:
Valmistunut toimintaterapeutiksi keväällä 2015 (AMK). Sensory Profile, AVEKKI 1, Lapsen oikeus osallistua kuntoutumiseensa (LOOK) – koulutuspäivä. GAS- tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä koulutus. Zones of Regulation lapsen itsesäätelyn tukena koulutus.

 Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Pitäjänmäki ja Sörnäinen

Sanna .

Sanna Asteljoki

Sanna Asteljoki

040 839 2025
sanna@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
Lasten kuntoutuspalvelut, Vantaa 2008. Lastenneurologia, HUS 2009
Lasten kuntoutuspalvelut, Vantaa 2010 ja 2013-2017. Lasten kuntoutuspalvelut, Espoo 2018-2021

Olen aikaisemmalta koulutukseltani varhaiskasvatuksen opettaja (2001) ja olen työskennellyt myös varhaiskasvatuksessa sekä erityisopetuksessa.

Koulutukset ja erityisosaaminen:

Valmistunut toimintaterapeutiksi 2008, Helsingin AMK. Valmistunut SI-terapeutiksi 2017, Turun AMK (Sensorisen integraation teoria- ja terapiaopinnot). POP, Perheohjaajakoulutus 2013. Hoivaa ja leiki, ryhmä- ja perheintervention koulutus 2020. Erityispedagogiikan perusopinnot valmistuvat 2021

Arviointikoulutuksia: Strukturoitu sensomotoristen perusvalmiuksien kliininen havainnointi; SPM, Sensory Processing Measure; MFunPS, Miller Function & Participation Scales.

Koulutuksia aiheista: Lapsen itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukeminen; Terapeuttinen työote; Johdatus Theraplay vuorovaikutusterapiaan; Lapsen vuorovaikutustaitojen ja kommunikaation tukeminen.

 Kielet: suomi, englanti

Toimipiste: Pitäjänmäki ja Sörnäinen

Salla .

Salla Kutramoinen

Salla Kutramoinen

045 358 8895 salla@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
Autismisäätiön ohjaus- ja valmennuspalveluissa toimintaterapeuttina 2015–2016. KHSHP Lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatriassa toimintaterapeuttina 2017–2018. Lasten ja nuorten toimintaterapeuttina yksityisellä sektorilla 2018–2019. Espoon kaupungin lastenpsykiatrisen yksikön toimintaterapeuttina 2020–2021. Itsenäinen ammatinharjoittaja syksystä 2021 lähtien, lasten ja nuorten toimintaterapiat.

Koulutukset ja erityisosaaminen:
Valmistunut toimintaterapeutiksi syksyllä 2014 (JAMK). Tunteiden ja stressinsäätely – asiakkaiden ja ammattilaisen kompastuskivestä voimavaraksi. Miten autan oppimisvaikeuksista lasta – Venny-menetelmä ja visuaalinen hahmotus: kartoitus, kuntoutus ja älyllisen suorituskyvyn vahvistaminen. Erityispedagogiikan peruskurssi. Sensomotoristen perusvalmiuksien kliininen havainnointi. Friends -ohjaajakoulutus.

 Kielet: suomi, englanti

Toimipiste: Pitäjänmäki

Marjaana .

Marjaana Määttä

Marjaana Määttä

044 545 5546
marjaana@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
HUS lastenneurologian toimintaterapeuttina 2012 lähtien. Osa-aikaisena itsenäisenä ammatinharjoittajana syksystä 2020 lähtien, lasten ja nuorten toimintaterapiat.

Koulutukset ja erityisosaaminen:
Valmistunut toimintaterapeutiksi 2011 Helsingissä.Työvuosien aikana minulla on kertynyt kokemusta monipuolisesti lastenneurologian eri yksiköistä. Erityisosaamista minulla on kehityshäiriöistä, kehitysviiveestä, motoriikan poikkeavuuksista, autisminkirjon häiriöstä sekä aistisäätelyn pulmista.
Strukturoitu sensomotoristen valmiuksien havainnointi, Sensorisen integraation perusteet, S.O.S. Approach to Feeding (Sequential Oral Sensory), MAP (Miller Assessment for Preschoolers), MfunPS (Miller Function & Participation Scale), Lapsen toimijuutta ja osallistumista vahvistava kuntoutus, Zones of regulation menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena.

Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Sörnäinen maanantaisin ja perjantaisin

Taru .

Taru Järvi

Taru Järvi

040-709 9659
taru@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
Ankkurin lastensuojelupalvelut 2014-2017. Lasten ja aikuisten ryhmä-, pari- ja yksilötoimintaterapia osa-aikaisesti Ortonilla 2014-2015. Vantaan kaupunki, Kuuselan perhekuntoutuksen toimintaterapeutti 2017. Itsenäinen ammatinharjoittaja keväästä 2019 lähtien, lasten ja nuorten toimintaterapiat.

Koulutukset ja erityisosaaminen:
Valmistunut toimintaterapeutiksi keväällä 2014 Helsingissä.
Ratkaisukeskeisen psykoterapian perusteet (2017), Perhearviointi - Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmäkoulutus (2017), Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutuksen osiot A ja B (2020), tukiviittomat.

Minulle tuttuja kuntoutuksen osa-alueita ovat mm. karkea- ja hienomotoriikka, kehon hahmotus ja hallinta, keskittyminen, tunnesäätely, sosiaaliset taidot, kouluvalmiudet ja kaveritaidot. Itseäni innostaa kun saan olla kannustamassa ja seuraamassa kuinka jokainen oppii ja saa onnistumisia!

 Kielet: suomi, englanti ja ruotsi

Toimipiste: Sörnäinen

Satu .

Satu Railosvuo

Satu Railosvuo

040-540 4984
satu@terapiapalvelut.fi


Työkokemus:
Työkokemusta toimintaterapeuttina vuodesta 1986 mm Ruskeasuon koulu, Espoon kaupunki Päivähoidon toimintaterapeutti, Erikoistoimintaterapeutti. Kehitysvammaliitto ry./Tietotekniikka ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki; lapset ja aikuiset asiakkaina.

Koulutukset ja erityisosaaminen:
Valmistunut toimintaterapeutiksi 1985.Työvuosien aikana Satu on kouluttautunut monipuolisesti. NDT terapiakoulutus Helsinki 2007. Valmistunut työnohjaajaksi 2021.

 Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Sörnäinen

Image

Missio ja arvot.


Uudenmaan Terapaipalvelut Oy;n missiona on toteuttaa laadukasta ja asiakaslähtöistä toimintaterapiaa lapsille ja nuorille huomioiden perheiden arvot, tarpeet ja tavoitteet.

"Goals in my head
Activities in my pocket,
And fun in my heart"

-Schaaf, Roseann C-

Uudenmaan Terapiapalvelut Oy varmistaa laadukkaan terapiatyön toteutumisen
yhteistyössä perheiden ja sidosryhmien kanssa mm. alkuhaastattelun, asiakaspalautteiden ja henkilökunnan ammatillisen koulutuksen kautta.

 • Arvo #1

  Yksilöllisyyden ja erilaisuuden hyväksyminen

 • Arvo #2

  Perhe- ja asiakaslähtöisyys terapiatyön pohjana.

 • Arvo #3

  Myötätuntoisen ja empaattisen ilmapiirin luominen asiakkaisiin ja työtovereihin.

 • Arvo #4

  Ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen jatkuvan tiedon hankinnan ja elämän mittaisen oppimisprosessin kautta.

 • Arvo #5

  Hauskuus ja huumori

Ota yhteyttä.

Tuliko mieleesi jotain kysyttävää? Ole meihin yhteydessä!

YHTEYSSIVULLE