Salla .

Salla Kutramoinen

Salla Kutramoinen

045 358 8895
salla@terapiapalvelut.fi


Salla Kutramoinen toimintaterapeutti

Erityisosaamisena :

Lasten ja nuorten toimintaterapia, lastenpsykiatria, neuropsykiatria, tunteiden ja vireystilan säätely, vanhempien ohjaaminen ja tukeminen

Tutkinto:

Toimintaterapeutti (AMK) 2014

Muut opinnot:

Tradenomi (AMK), HR ja johtaminen / arvioitu valmistumisaika k2024

 Työkokemus:

Uudenmaan terapiapalvelut, itsenäinen ammatinharjoittaja: lasten ja nuorten terapiat 8/2021

Espoon kaupunki: lastenpsykiatrisen yksikön toimintaterapeuttina 1/2020–7/2021.

Lasten ja nuorten toimintaterapeuttina yksityisellä sektorilla 9/2018–12/2019.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri: toimintaterapeuttina lasten- ja nuorisopsykiatrialla 8/2017–9/2018.

Autismisäätiö: toimintaterapeuttina ohjaus- ja valmennuspalveluissa 1/2015–7/2016.

 Täydentävät koulutukset:

  • Miten autan oppimisvaikeuksista lasta – Venny-menetelmä ja visuaalinen hahmotus: kartoitus, kuntoutus ja älyllisen suorituskyvyn vahvistaminen
  • Oppia, iloa ja osallisuutta kouluikäisten toimintaterapiassa
  • Toiminnanohjaus toimintaterapiassa
  • Tunteiden ja stressinsäätely – asiakkaiden ja ammattilaisen kompastuskivestä voimavaraksi
  • Tukiviittomien alkeet
  • Zones of Regulation -menetelmäkoulutus