Kati .

Miia Meiseri

Kati Arasalmi

0407663414
kati@terapiapalvelut.fi


Kati Arasalmi toimintaterapeutti, Si-terapeutti

Erityisosaamisena: Lasten ja nuorten toimintaterapia, lasten aistisäätelyn ongelmat, lasten allergiat /refluksi ja syömisen ongelmat. Sensorisen integraation terapia. Vaihtoehtoiset kommunikaatio menetelmien kuten tukiviittomat ja kuvien/ kommunikaatio kansion käyttö. Vanhempien ohjaaminen ja yhteistyö lapsen /nuoren verkostojen kanssa löytäen yhdessä toimivia keinoja sujuvaan arkeen.

Tutkinto: toimintaterapeutti AMK 2008, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, Lähihoitaja 1999

Muut opinnot: SI-toimintaterapeutti 2017, Turun AMK (Sensorisen integraation teoria- ja terapiaopinnot). Yamk- palvelumuotoilu

Työkokemus: 1/2022- Uudenmaan Terapiapalvelut: itsenäinen ammatinharjoittaja: Lasten ja nuorten toimintaterapia Lasten ja nuorten terapiat vuodesta 2022.

9/2017-3/2022 (Helsinki) Yksityinen palveluntuottaja, Toimintaterapeutti: Lasten ja nuorten toimintaterapian toteuttaminen yksilötoimintaterapiana yhteistyössä lapsen/nuoren lähiympäristön kanssa. Moniammatillinen laku- perhekuntoutus sekä sopeutumisvalmennus kurssit.

8/2018 -12/2018 (Helsinki) Opetushallitus, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Toimintaterapeutti : Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiä ja toimintakykyä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamisen tukemista. 

9/2017 – 7/2018 (Järvenpää) Järvenpään kaupunki, Toimintaterapeutti: Lasten ja nuorten toimintaterapian tarpeen arviointi ja kuntoutuksen toteuttaminen sekä järjestäminen.

1/2015 – 8/2017 (Sastamala): Yksityinen palveluntuottaja: Lasten ja nuorten Kelan kustantamien kuntoutusten toteuttaminen yksilö ja monimuotoryhmänä yhdessä fysioterapeutin kanssa. Toimintaterapian toteutuspaikkana koti, päiväkoti, koulu sekä vastaanotto.

4/2014 – 3/2018 (Ylöjärvi) Ylöjärven kaupunki, perhekeskus: Lasten ja nuorten toimintaterapiatarpeen arviointi ja kuntoutuksen toteuttaminen sekä järjestäminen. 

1/2012 – 4/2014 (Ylöjärvi) Yksityinen palveluntuottaja: Lasten ja nuorten yksilökuntoutus jaksojen toteutus ja arviointia.

8/2011 – 12/2011 (Helsinki) Keskuspuiston ammattiopisto: Valmentavassa opetuksessa olevien nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien (19-28v) toimintakyvynarviointi ja tukeminen/ohjaaminen toimintakyvyn edistymiseen. 

10/2009 – 12/2011 (Helsinki) Helsingin kaupunki, Tervalammen kartano, kuntoutuskeskus: Erityistä tukea ja toimintakyvyn arviointia tarvitsevat 18-80- vuotiaat päihdekuntoutujat sekä päihdeperheiden alle kouluikäiset (1kk-6v) lapset. 

6/2008 – 8/2008 (Helsinki), Helsingin kaupunki, tk/akuuttisairaala: Aikuisasiakkaita työ päivystysosastolla 

5/2008 – 6/2008 ja 8/2008 – 12/2008 (Helsinki), Lastenlinna, HUS: Lasten ja nuorten toimintakyvynarvioita sekä terapiatarpeen arviota. 

Pitkät menetelmäkoulutukset:

2011 Kaksoisdiagnoosi ja verkostokoulutus, 

2017  Theraplay peruskurssi, 

2016 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (20op) 

Täydentävät koulutukset:

2022 Joustavaa arkea – Zones of Regulation-menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena, 2022 SI-Baltic-Nordic kogressi

2022 Yhdessä vauvan äärellä

2022 Lasten syömisen ja nielemisen häiriöt

2019 Aistisäätely ja pakko-oireet toimintaterapiassa

2018 ART- Aggresion Replacement Tarining- johdatus ryhmän ohjaamiseen

2018 Sensory Profile 2

2017 Sensory issues in toileting

2017 Sensory issues in feeding

useita muita täydentäviä koulutuksia vuodesta 2008 mm. MAP, M-FUN, Bruininks-Oseretsky 2 sekä erilaisiin opintopiireihin aktiivisesti osallistuminen.

Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Sörnäinen, Pitäjänmäki ja Vantaa