Sanni .

Sanni Kippo

Sanni Kippo

044-985 3148
sanni@terapiapalvelut.fi


Sanni Kippo toimintaterapeutti

Tutkinto

Toimintaterapeutti AMK, valmistunut keväällä 2015

Eityisosaaminen 

Lasten toimintaterapia, asiakkaat joilla on kehityksen viivettä, motoriikan haasteita tai autisminkirjon häiriö. Aikuisneurologiset asiakkaat.

Työkokemus

Itsenäinen ammatinharjoittaja 1/2020 eteenpäin

Lastenneurologialla toimintaterapeuttina 7/2018-1/2020

Espoon kaupungin perhetukikeskuksessa ohjaajana 2/2018-6/2018

Lastenpsykiatrialla toimintaterapeuttina 10/2015-1/2018

Täydentävät koulutukset

Erityislapsen hyvä arki – lasten moniammatillisen kuntoutuksen osaaja

GAS – tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä

Kynätaidot haltuun

Viittomat puheen tukena

Zones of Regulation – menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena

 Kielet suomi ja englanti

Toimipiste: Pitäjänmäki