Sari .

Sari Salmela

041 313 22 11
sari@terapiapalvelut.fi


Sari Salmela

Toimintaterapeutti (Amk), Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja

Erityisosaaminen

Psykiatrinen toimintaterapia, tunnetaidot, neuropsykiatriset häiriöt (autismikirjo, adhd) ja niihin liittyvät erityispiirteet, verkostotyö

Tutkinto

Toimintaterapeutti Amk (2004)

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM (2019)

Lähihoitaja (1999)

Työkokemus terapiatyöstä

5/2023 Uudenmaan Terapiapalvelut Oy, itsenäinen ammatinharjoittaja: Psykiatrinen toimintaterapia, verkostotyö (kouluikäiset, nuoret, nuoret aikuiset)

8/2020 – 4/2023 Yksityinen palveluntuottaja: LAKU-perhekuntoutus (lapset, nuoret, perheet)

10/2017 – 4/2023 Yksityinen palveluntuottaja: Psykiatrinen toimintaterapia, verkostotyö (kouluikäiset, nuoret, nuoret aikuiset)

8/2004 – 9/2017 Erikoissairaanhoito/ Nuorisopsykiatria: Yksilö- ja ryhmämuotoinen toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus sekä verkostotyö (nuoret)

Täydentävät koulutukset

 Mitä sä rageet? Tunnesäätelyn tukemisen valmennus 2023,  Aistimodulaatio- Aistien hyödyntäminen mielenterveystyössä 2021, Zones of Regulation- menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena 2021, Toiminnanohjaus toimintaterapiassa 2020,  Traumatisoituneen lapsen kohtaaminen 2019, Lasten ja nuorten Tunnetaito-ohjaaja MM 2019,  Aistitiedon käsittelyn haasteet lapsen ja lapsiperheiden arjessa 2019, KKT- lyhytinterventiot lasten ja nuorten kanssa 2018, GOAL – Oriented Assessmant of Lifeskills, GOAL-testi 2018, Social Cognition and Interaction Training (SCIT), sosiaalisen kognition kuntoutusmenetelmä 2018, Kognitiivisen psykoterapian menetelmät polikliinisessa ja osastotyössä nuorten kanssa 2010.

Lisäksi ammatillista kasvua ja kehitystä tukevia yksittäisiä koulutusluentoja. Aiheina mm. ICF, Spiral- itsearviointipeli, autismikirjo, psyykkiset sairaudet, dialogisuus, perhe- ja verkostotyö.

Kielet

Suomi

Toimipiste

Pitäjänmäki, (Sörnäinen)

Toteutan terapiakäynnit mielelläni asiakkaan arkiympäristössä.