Sanni .

Emmi Bergman

Sanni Nousiainen

044 248 2467
sanni.nousiainen@terapiapalvelut.fi


Toimintaterapeutti

Erityisosaamisena: Aistisäätelyn pulmat, kehityshäiriöt ja kehitysviiveet, motoriikan poikkeavuudet, tarkkaavuuden ja toiminnanohjailun pulmat, vireystilan- ja tunteiden säätelyn asiat, ohjaus ja yhteistyö lähi-ihmisten, koulun ja päiväkodin kanssa.

Tutkinto: Toimintaterapeutti (AMK), 02/2019

Työkokemus:

Itsenäinen ammatinharjoittaja 08/2023-
Toimintaterapeutti HUS lastenneurologia 04/2019 – 08/2023
Toimintaterapeutti(opiskelija), Toimivax Oy 04/2018 – 01/2019

Lastenohjaaja, Kelan sopeutumisvalmennuskurssit 01/2017 – 03/2018, Medifamilia Oy

Täydentävät koulutukset:

Zones of regulation menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena 2023
Johdatus kehityspsykologiaan 2022
Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky 2021
Sensorisen integraation perusteet 2020
GAS- tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä 2018

Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Sörnäinen, (Pitäjänmäki) sekä arkiympäristön käynnit

LINKEDIN