Nadja .

Nadja Ristaniemi

Nadja Ristaniemi

045 161 9026
nadja@terapiapalvelut.fi


Nadja Ristaniemi, toimintaterapeutti, työnohjaaja, Uudenmaan Terapiapalvelut oy:n osakas / perustajajäsen

Erityisosaaminen: Lasten ja nuorten toimintaterapia, asiakas- ja perhelähtöisyys, erilaisten kehitysviiveiden arviointi- ja kuntoutus, synnynnäiset ja traumaperäiset liikuntavammat, sähköstimulaatiohoidot, kinesioteippaus, fasciakäsittelyn perusteet, Motivoitu käden käyttö-kuntoutus, tukiviittomat, aistisäätelyn pulmat, toiminnallisen näönkäytön pulmat ja ohjaaminen, tunnetaidot, leikki- ja kaveritaidot.

Työnohjaajana voimavarakeskeisyys ja dialogisuus, toiminnalliset menetelmät, fasilitointi, etäohjaus sekä ryhmien ohjaus.

Tutkinto: Toimintaterapeutti (AMK) 2004

Muut opinnot:

Työnohjaaja (STOry) 2021

Lähihoitaja 1999

Työkokemus:

Yrittäjä Uudenmaan Terapiapalvelut Oy 01/2016-

Toimintaterapeutti, projektipäällikkö Mahdollisuus lapselle ry  08/2013 – 12/2015

Toimintaterapeutti HUS, Hyks Lasten ja nuorten sairaala 05/2004 – 07/2013

Pitkät menetelmäkoulutukset:

Poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten ohjaaja 2012

Täydentävät koulutukset: Yhdessä vauvan äärellä 2022,Leikki-ikäisen ohjaaminen NDT/Bobath -lähestymistavassa 2022, Tietoinen läsnäolo ja kehotietoisuus vuorovaikutuksen tukena 2022, Viittomat puheen tukena  2022, Toiminnanohjaus toimintaterapiassa 2021, Haastavan käyttäytymisen syyt, ennaltaehkäisy ja muokkaaminen 2020,Lego-based Therapy Training  2019, Lasten jooga ja tietoisuustaidot terapiatyössä 2018, Sensorisen integraation perusteet 2018, AHA (Assisting hand assessment) Refresher course 2018, GOAL – Oriented Assessment of Lifeskills  2017, RALLA – Leikki- ja kaveritaitojen havainnoinnin työkalu  2017, GAS -koulutus 2015, Faskian käsittelyn perusteet  2015,Kinesioteippauskoulutus  2013, Alle kouluikäisen lapsen toiminnallisen näönkäytön arvioiminen ja kuntoutus 2013

Luottamustehtävät:

Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistyksen johtokunnan jäsen ja varajäsen 2010-2022.

Kielet: suomi ja englanti

Toimipisteet: Pitäjänmäki, Vantaa, Sörnäinen. Toteutan terapiakäynnit mielellään asiakkaan arkiympäristössä.