Marjaana .

Marjaana Määttä

Marjaana Määttä

044 545 5546
marjaana@terapiapalvelut.fi


Toimintaterapeutti Marjaana Määttä

Erityisosaaminen

Kehityshäiriöt ja kehitysviiveet, motoriikan poikkeavuudet, autisminkirjon häiriöt, aistisäätelyn pulmat.

Tutkinto

 Toimintaterapeutti (AMK),  2011.

Muut opinnot

 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopinnot 2021 –

Työkokemus

 Itsenäinen ammatinharjoittaja 09/2020-

Toimintaterapeutti HUS lastenneurologia 08/2012-

Täydentävät koulutukset

Strukturoitu sensomotoristen valmiuksien havainnointi,Sensorisen integraation perusteet,S.O.S. Approach to Feeding (Sequential Oral Sensory),MAP (Miller Assessment for Preschoolers),MfunPS (Miller Function & Participation Scale),Lapsen toimijuutta ja osallistumista vahvistava kuntoutus, Zones of regulation menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena, Kynätaidot haltuun

Kielet: suomi ja englanti

Toimipisteet: Sörnäinen, Pitäjänmäki, toteutasn terapiakäynnit pääosin vastaanotolla maanantaisin ja perjantaisin.