Anu .

Anu Suni

0405331088
anu.suni@terapiapalvelut.fi


Anu Suni, toimintaterapeutti

Erityisosaaminen: Kehitysviiveet, neuropsykiatriset häiriöt, tunnetaitojen ohjaaminen. Koen merkityksellisenä yhteistyössä toimimisen lapsen lähiympäristön kanssa(koti, päiväkoti/koulu).

Tutkinto: 

Toimintaterapeutti (AMK), 2004

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja, 2022

Lähihoitaja, 1998

Työkokemus terapiatyöstä:

01/2023  Uudenmaan Terapiapalvelut, itsenäinen ammatinharjoittaja: Lasten ja nuorten toimintaterapia

11/2014 – 12/2022 Yksityinen palveluntuottaja: Lasten ja nuorten toimintaterapia

03/2013 – 10/2014 Yksityinen kehitysvamma-alan toimija: Nuorten ja aikuisten kuntouttava työ- ja päivätoiminta 

09/2004 – 10/2009 Yksityinen kehitysvamma-alan toimija: Arviointityö sekä lasten, nuorten ja aikuisten toimintaterapia

Täydentävät koulutukset: Useita täydentäviä koulutuksia mm. Strukturoitu sensomotoristen valmiuksien havainnointi, iPad kuntoutuksessa, Kuvat ja viittomat käyttöön, Mindfulness lasten ja nuorten kuntoutuksen tukena, Zones of regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena, Lasten tunnetaitojen ohjaus terapiatyössä, Hahmotushäiriöt, Leikki – lapsen tärkein toiminta. 

Kielet: suomi ja englanti

Toimipiste: Pitäjänmäki, Sörnäinen ja Vantaa.

Toteutan terapiakäynnit mielelläni lapsen arkiympäristössä.