Marjaana .

Marjaana Määttä

Marjaana Määttä

044 545 5546
marjaana@terapiapalvelut.fi


Toimintaterapeutti Marjaana Määttä

Tutkinto

 Toimintaterapeutti (AMK), valmistunut syksyllä 2011.

Muut opinnot

 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopinnot 09/2021 lähtien

Työkokemus

 Itsenäinen ammatinharjoittaja 09/2020 lähtien, lasten ja nuorten toimintaterapiat

HUS lastenneurologia 08/2012 lähtien

Täydentävät koulutukset

Strukturoitu sensomotoristen valmiuksien havainnointi

Sensorisen integraation perusteet

 S.O.S. Approach to Feeding (Sequential Oral Sensory)

MAP (Miller Assessment for Preschoolers)

MfunPS (Miller Function & Participation Scale)

Lapsen toimijuutta ja osallistumista vahvistava kuntoutus

Zones of regulation menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena

Kynätaidot haltuun

Erityisosaaminen

Kehityshäiriöt ja kehitysviiveet, motoriikan poikkeavuudet, autisminkirjon häiriöt, aistisäätelyn pulmat

Työskentelen Sörnäisten toimipisteessä pääasiassa maanantaisin ja perjantaisin.

Kielet suomi ja englanti