Sanna .

Sanna Asteljoki

Sanna Asteljoki

040 839 2025
sanna@terapiapalvelut.fi


Sanna Asteljoki, toimintaterapeutti, Si-terapeutti, varhaiskasvatuksen opettaja.

Erityisosaaminen:

Lasten aistisäätelyn haasteet, vanhempien ohjaus ja yhteistyö verkostojen kanssa (varhaiskasvatus ja koulu), esteettömien oppimis- ja vuorovaikutusympäristöjen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Tutkinto:

Toimintaterapeutti AMK 2008, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 

 Muut opinnot: 

Varhaiskasvatuksen kandidaatti (lastentarhanopettajan koulutus) 2001, Jyväskylän yliopisto

Erityispedagogiikan perusopinnot 2022, Jyväskylän avoin yliopisto

Erityispedagogiikan maisteriopinnot aloitettu syksyllä 2022, Jyväskylän yliopisto

Työkokemus:

Lasten kuntoutuspalvelut, Vantaa 2008. Lastenneurologia, HUS 2009
Lasten kuntoutuspalvelut, Vantaa 2010 ja 2013-2017. Lasten kuntoutuspalvelut, Espoo 2018-2021. Itsenäisenä ammatinharjoittajana Uudenmaan terapiapalveluissa vuodesta 2021, lasten toimintaterapiat.

Olen työskennellyt myös varhaiskasvatuksessa sekä koulun erityisopetuksessa.

Pitkät menetelmäkoulutukset:

SI-toimintaterapeutti 2017, Turun AMK (Sensorisen integraation teoria- ja terapiaopinnot).

Täydentävät koulutukset: 

POP, Perheohjaajakoulutus 2013. 

Hoivaa ja leiki, ryhmä- ja perheintervention koulutus 2020. 

Lapsen itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukeminen, 2020. 

Joustavaa arkea – Zones of Regulation-menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena, 2022. Esteettömät oppimis- ja vuorovaikutusympäristöt, 2022.

Kielet: suomi, englanti

Toimipisteet: Pitäjänmäki, Sörnäinen ja Vantaa